Oxelöskolan – vad händer just nu?

24 augusti togs första spadtaget för den nya skolan som ska stå klar vid årsskiftet 2020/2021. Det ska bli en F-6 skola samt förskola, musikskola och gymnastiksal. Arbetet pågår för fullt med planering och detaljritningar för att vi ska kunna bygga en bra skola. 

Just nu förbereder vi tomten genom att lägga nya ledningar för avlopp och vatten, så att vi kan ta bort de gamla som korsar fastigheten. Ett stor ledningsschakt görs i Folkegatan med nya ledningar för avlopp, vatten och dagvatten, ett arbete som tar lång tid för att det ska kunna göras säkert. 

Vi har två grävmaskiner på plats, en arbetar på Folkegatan och en med nya ledningar från pumpstationen mot Z-husen på Oxelögatan. Arbetena innebär även att köra bort jordmassor med lastbilar samt bergsprängning för att ta bort berg som ligger i vägen för nya ledningar. 

Dessa arbeten kommer att pågå fram till jul. Efter årsskiftet kommer vi kunna gräva bort gamla ledningar som går över den nya skolgården och påbörja arbetet med den nya skolan. 

Om ni har frågor om det som händer på plats just nu, kontakta platschef David Andersson på NCC.

Vid generella frågor om den nya skolan, kontakt projektledare Pär Blom på Oxelösunds kommun.

Kontakt för sidan: Kommuncenter