Oxelöskolan tar form

Oxelöskolan tar form mer och mer. Innerväggar sätts upp och ledningar dras. I filmen på vår Youtube-kanal kan du se hur det ser ut både ovanifrån och inuti. Oxelöskolan beräknas stå klar till årsskiftet 2020/2021 och har plats för 520 barn i förskola och grundskola.

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter