Orange Day - nej till våld mot kvinnor

25 november är FN-dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Över hela världen ansluter sig många till kampanjen Orange Day. Orange är symbolfärgen för dagen, och runt om i världen uppmärksammas dagen på olika sätt, bland annat genom att belysa kända byggnader i orange.

I Oxelösund belyses kyrkan S:t Botvid och statyn Ståltheten i Fiskehamnen med orange sken 25 november-10 december. Att slutdagen 10 december valts beror på att det är FN-dagen för mänskliga rättigheter. För att uppmärksamma dagen kan man också bära något orange i sin klädsel. Läs mer om Orange Day på www.unwomen.se/engagera-dig/orange-day/

Kustbostäder planerar i samarbete med Zontaklubbarna i Oxelösund och Nyköping för att införa  ”Huskurage” i allmännyttan med start 2019 .

Huskurage är en ideell förening men även en metod som verkar för att förebygga och förhindra våld i nära relationer, detta genom att ge grannar kunskap om hur de kan agera om de känner oro för att en granne utsätts för våld eller på annat sätt far illa. Huskurage är ett Rädda – Larma - Släck översatt till hur vi ska agera vid oro för våld i nära relationer genom att följa tre enkla steg.

1 Ring på hos grannen för att höra efter hur allt är.

2. Ta stöd och hjälp av en annan granne vid behov.

3. Ring polisen 

Kustbostäder kommer att börja sprida mer kunskap om Huskurage under januari och bjuda in hyresgäster, fastighetsvärdar och representanter för större arbetsplatser till en föreläsning med Peter Svensson (en av grundarna till Huskurage) måndag 11 februari 18.00 på Koordinaten i Oxelösund.

Kontakt för sidan: Kommuncenter