Öppet hus på skolorna i Oxelösund

Du som har barn som ska börja förskoleklass till hösten är varmt välkommen till skolornas Öppet hus måndag 20 januari mellan 16-18.

D-skolan, Ramdalsskolan  och Peterslundsskolan visar sina verksamheter enligt programmet nedan.

Vår e-tjänst mittskolval.se öppnar 20 januari och senast 10 februari har du som vårdnadshavare möjlighet att önska skola.

Om du inte lämnar önskemål om skola placeras ditt barn i den skola som är närmast hemmet, där det finns ledig plats.

Så långt som möjligt försöker vi tillgodose ditt önskemål om skola. Kommer eleven inte in på sitt förstahandsval på grund av platsbrist, försöker vi tillgodose andrahandsalternativet och så vidare.

Om en kommunal skola inte har plats för alla som önskat den, gör vi ett urval utifrån relativ närhet. På oxelosund.se/skolplacering kan du läsa mer om antagningsordningen och hur det går till att önska skola.

 

Program Öppet hus

D-skolan

 • Rektor, blivande lärare, fritidspersonal och skolsköterska kommer att vara på plats. 
 • I matsalen kommer du få information och kunna ställa frågor till personal.  
 • Öppet hus i fritidslokaler och förskoleklassrummen.
 • Information inför skolstart kommer finnas på flera språk.
 • Frukt kommer finnas i matsalen.

 

Peterslundsskolan

 • Rektor, blivande lärare och fritidspersonal kommer vara på plats.
 • Öppet Hus i lokalerna.
 • Läromedel kommer visas

 

Ramdalsskolan

 • Skyltar kommer visa vägen. Rektor, lärare och personal från fritids kommer finnas på plats. 
 • Lärare för förskoleklassen kommer presentera pedagogiskt material som skolan jobbar med, information om ”Röris” och simundervisning.
 • I en av förskoleklassens lokaler visar och informerar kurator om trygghetsarbetet på skolan.
 • I ett klassrum finns fritidspersonal som berättar och visar på smartboard om hur de arbetar. Här kommer du få information om de tre olika grupperna; estetisk grupp, utegrupp och rörelsegrupp, som finns att välja/önska att gå i. 
 • Frukt och kakor kommer serveras i stora hallen.

 

Läs mer om våra grundskolor här.

Kontakt för sidan: Kommuncenter