Ökat elevantal påverkar antagningen till förskoleklass

Oxelösund växer. Våra skolor är attraktiva och elevantalet ökar. Det är positivt men innebär också utmaningar. För att skapa en hållbar situation i ett längre perspektiv kommer skolorna endast att ta emot de 6-åringar som finns i respektive skolas upptagningsområde till hösten.

 

 

Utbildningsförvaltningen ser över hela verksamheten från förskola till vuxenutbildning utifrån elevantal för att alla enheter ska få samma förutsättningar. Skolplaceringen är ett led i detta arbete.  

För frågor kontakta utbildningschef Peter Rasmussen på telefon 0155-385 05.

Kontakt för sidan: Kommuncenter