Nytt namn: Social- och omsorgsförvaltningen

1 december 2018 byter Utredning, stöd och omsorgsförvaltningen namn till Social- och omsorgsförvaltningen.

Detta för att förvaltningarnas namn ska bli mer enhetliga och spegla verksamheten på bästa sätt. Inom vård och omsorg finns nu följande förvaltningar:

  • Social- och omsorgsförvaltningen (SOF)
  • Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF)  

Namnbytet innebär inga förändringar inom organisationen. 

1 oktober 2018 delades dåvarande Vård- och omsorgsförvaltningen i två förvaltningar.
Mer information om det hittar du här

Kontakt för sidan: Kommuncenter