Nytt behandlingscentrum för missbrukare

Nu öppnar Oxelösunds behandlingscentrum där alla behandlingsresurser för vuxna med missbruksproblem samlas under ett tak. I detta behandlingscentrum finns också ett hem för vård och boende, HVB, med personal dygnet runt.

Syftet med Oxelösunds behandlingscentrum är att på hemmaplan skapa en kvalitets- och kostnadseffektiv verksamhet för personer med missbruksproblematik och deras anhöriga. Målet är minskat droganvändande, ökat förebyggande arbete och färre externa placeringar.

Kontakt för sidan: Kommuncenter