Ny tobakslag från 1 juli 2019

1 juli 2019 börjar den nya tobakslagen att gälla, vilket innebär en del förändringar både för återförsäljare av tobak och för den som röker.

Fler rökfria miljöer

Tobakslagen är en skyddslag för ökad folkhälsa, och flera nya platser både utomhus och inomhus omfattas av rökförbudet. Följande miljöer har rökförbud från och med 1 juli:

  • Uteserveringar utanför exempelvis restauranger och caféer. Det är även rökförbud utanför entrén till uteserveringar, och inte heller rökrutor kommer att vara tillåtna.
  • Utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, som busshållplatser, taxizoner, som perronger, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde.
  • Inhägnade platser utomhus ex. idrottsanläggningar. Rökförbudet gäller även när idrottsanläggningen används för andra arrangemang som konserter eller mässor.
  • Lekplatser som är öppna för allmänheten 
  • Utanför entréer till allmänna lokaler, som restauranger, mataffärer, statliga och kommunala myndigheter, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.
  • Föreningslokaler
  • Rökcaféer utan särskilt avsedda rökrum

Observera att rökförbudet gäller alla typer av rökning; tobaksrökning, rökning med örtprodukter, e-cigarrettrökning och andra typer av förångning av tobak- eller nikotinprodukter.

Ansvar

De nya bestämmelserna påverkar dig som är verksamhetsutövare eller fastighetsägare av lokaler och av utomhusområden som allmänheten har tillgång till. Du är bland annat ansvarig för att sätta upp skyltar som informerar om rökförbud vid entrén till lokaler. Som butiksägare har du exempelvis ansvar för rökförbudet vid din entré även om du inte äger marken utanför entrén. 

Tillstånd för att sälja tobak

Från och med 1 juli 2019 måste du ha tillstånd för att sälja tobak till konsumenter och andra handlare. Om du redan har anmält din tobaksförsäljning får du fortsätta din försäljning, men du måste senast 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd. Du söker om tillstånd hos kommunen. Här hittar du vad som gäller för dig som säljer tobak.

Här hittar du mer information

Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om den nya lagen.

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter