Nu ska Oxelösund Förändras Radikalt

Tio kommuner i Sverige ska nu jobba med kommunalt förändringsarbete i ett nationellt projekt som heter Förändra Radikalt. Oxelösund är en av de utvalda kommunerna.

– Projektet handlar inte om att omorganisera och effektivisera i syfte att spara pengar. Det handlar om att vi ska lära oss att arbeta i organisationen på nya, annorlunda och bättre sätt utifrån brukarnas perspektiv säger Lisa Sollenborn, kommunstrateg och en av två projektledare.

Bakom satsningen finns Sveriges kommuner och landsting, SKL, samt Vinnova som är Sveriges innovationsmyndighet.

Som deltagande kommun i projektet får Oxelösund stöd i form av expertkompetens från SKL och Vinnova, möjlighet att externt diskutera problemfrågor i den egna organisationen samt att utbyta erfarenheter med andra kommuner som också bedriver ett förändringsarbete. Något stöd i pengar utbetalas inte till kommunerna i Förändra Radikalt.

De tio kommunerna har olika förutsättningar att jobba utifrån. För Oxelösunds del består utmaningen i att öka framtidstron i kommunen. Oxelösunds kommun kommer inledningsvis fokusera sitt projektarbete inom äldreomsorgen.

– Bristande framtidstro hämmar positiv utveckling i kommunen och är därför ett mycket viktigt område att jobba med. Att delta i projektet är en fantastisk chans att hitta nya metoder och angreppsätt säger Charlotte Johansson kommunchef.

Förutom Oxelösunds kommun ingår Eskilstuna, Gävle, Kungälv, Laholm, Hällefors, Ronneby, Sundsvall, Västra Göteborgs stadsdelsnämnd och Åstorps kommun i projektet Förändra Radikalt.

För mer information kontakta:

Susanna Shaibu, kanslichef
0155-38114
susanna.shaibu@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Lisa Sollenborn, kommunstrateg
0155-38120
lisa.sollenborn@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter