Nu har vi påbörjat arbetet vid Stenvikshamnen

Grönområdet mellan Stenviksbadet och hamnen får ett lyft.

Grönområdet mellan Stenviksbadet och båtuppläggningsrampen görs i ordning till ett rekreationsområde och är första steget till den blivande strandpromenaden. Kajen och en del av gräsytan kommer att få ny träbeklädnad och nya parkmöbler kommer att ställas ut på platsen. Här kommer även en grillplats att byggas.

Markprover kommer att göras vid den gamla båthamnsparkeringen för att beslut ska kunna tas om hur man går vidare med den delen i strandparken.

Den långsiktiga planen är att knyta ihop Stenviksbadet med hamnområdet och möjliggöra ett promenadstråk fram till Läget.

Kontakt för sidan: Kommuncenter