Nu bygger vi om parkeringen vid kommunhuset!

Den planerade ombyggnationen av parkeringsytorna vid kommunhuset sätter nu igång. Vi ska skapa ett antal nya parkeringsplatser för att möta det behov som finns. 
Ytan håller på att få byggstängsel omkring sig för att minska riskerna för passering. Tidplanen för jobbet ligger på att arbetet skall vara slutfört i slutet på maj.

Kontakt för sidan: Kommuncenter