Nu är resultatet av medarbetarundersökningen klart

Medarbetarna i Oxelösunds kommun är fortfarande mycket engagerade i sitt arbete. Det visar årets medarbetarundersökning vars resultat nu presenteras. Undersökningen följer upp och mäter medarbetarskap, ledarskap och arbetsmiljö och har genomförts i samarbete med Zondera.

På de allra flesta frågorna är medelvärdet högre än vid mätningen 2017 och det är enbart på några få frågor som medelvärdet sjunker. Att medarbetarnas engagemang är stort är fortfarande påtagligt. På just den frågan har kommunen legat högt i alla år mätningen har genomförts. Här ligger kommunen också högre än Zonderas jämförelsegrupp baserat på resultat från andra kommuner. Hela 92% upplever att arbetet är meningsfullt och lika stor andel anser att man i sitt arbete har nytta av sina kunskaper och färdigheter.

Utvecklingsområden
Ett fortsatt utvecklingsområde är förekomsten av kränkande särbehandling. Trots flertalet insatser, bland annat utbildningar i förebyggande syfte, så visar årets undersökning att problemen från föregående mätning till stora delar kvarstår.

-Det är glädjande att så många frågor har ett förbättrat medelvärde i årets mätning. Jag är särskilt glad över att våra medarbetare fortfarande är så engagerade och känner meningsfullhet i sitt arbete. Sen är det tråkigt att det fortfarande är vanligt med kränkande särbehandling. Där har vi ett stort arbete framför oss. säger Johan Persson, kommunchef.

Här kan du se resultatet
Resultatrapport Oxelösunds_kommun 2019 Total.pdf

Vill du veta mer?
Kontakta Henny Larsson, personalchef, 0155-381 34

Kontakt för sidan: Kommuncenter