Nu är kontraktet för nya skolan undertecknat

Fredag 21 december undertecknades kontraktet för den nya skolan, Oxelöskolan, som ska byggas vid Frösängs gärde nedanför Häggenkyrkan. Oxelöskolan blir en F-6-skola som ska gå att anpassa efter snabba förändringar av befolkningen. Den ska även inrymma förskola, särskola för årskurserna ett till sex och den kommunala musikskolan.  

Kontraktet undertecknades av Catharina Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande, och Jonas Bergström, produktionschef, NCC Building. 

Under hösten har tomten där skolan ska ligga förberetts och byggstart beräknas till efter årsskiftet. Byggnationen av Oxelöskolan innebär att staden binds samman, och det kommer att skapa förutsättningar för en ökad integration i staden och mellan stadsdelar. 

- Det är extra roligt att få vara med och bygga en sån här byggnad som är till för samhällsnyttan. Och vi hoppas och tror att det blir den hävstång för integrationen den är tänkt att vara, säger Jonas Bergström.

Oxelöskolan blir certifierad enligt Miljöbyggnad Silver och på husets tak kommer det att finnas solceller. Kostnaden för Oxelöskolan beräknas till 210 miljoner kronor och den beräknas stå klar till årsskiftet 2020/2021. Skolan har plats för 520 barn. 

- Oxelöskolan är det största byggprojektet som Oxelösunds kommun gör sedan 1970-talet. Det är spännande att få vara med och fatta beslut om ett så framåtsyftande projekt som att bygga en skola är. Det här är en satsning för dagens barn och för framtida generationer, säger Catharina Fredriksson.

 

Här kan du se en film om hur det ser ut i området i dag

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter