Namnförslag till nya förskolan och skolan

Tack alla ni som bidrog med förslag på namn till kommunens nya förskola och skola. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att skolan ska heta Oxelöskolan. Totalt fanns cirka 80 olika namn föreslagna.

Stor vikt har lagts vid att namnet ska säga något om var skolan ligger. Platsen är dock lite diffus, mellan Frösäng och Centrum vilket medfört hinder för att döpa den efter platsen. Namnet Oxelöskolan anknyter till den vik som tidigare gick in på platsen, till Oxelö Gård som låg 250 meter från platsen och till Oxelögatan som ligger i nära anslutning till området. Att Oxelö förskola kommer ingå i verksamheten ses som positivt.

Jocke Brewitz och Anders Allansson har båda föreslagit namnet Oxelöskolan. Anders berättar hur han tänkte för att hitta ett passande namn till den nya skolan. ”Jag gick igenom alla gamla namn på innerstadsskolor som inte finns i dag men hittade inte något passande namn utan gick vidare i mina tankar till de nuvarande skolornas namn men hittade fortfarande inte något passande namn. Jag kom och tänka på att en gammal arbetskamrat hade berättat om A- och B-skolan som fanns förr i tiden. Då föddes ett litet frö i jakten på ett passande namn. Efter mycket tänkande fram och tillbaka så fick jag en idé som växte fram i mitt huvud. Jag tänkte på när mina barn var små och gick på dagis på Oxelögården. Jag tog bort gården från oxelö och lade till skolan. Då blev det Oxelöskolan. Jag tycker det är ett passande namn på den nya skolan för att Oxelöskolan ligger i närområde till Oxelögården”.

Kontakt för sidan: Kommuncenter