Minskat antal ledamöter i fullmäktige och i nämnder

För att minimera smittspridning av coronaviruset och värna utsatta riskgrupper, men samtidigt upprätthålla kommunens demokratiska processer, har alla politiska partierna i kommunfullmäktige kommit överens om att minska bemanning och närvaro i nämnder och fullmäktige.

Eftersom Folkhälsomyndigheten rekommenderar social distansering under den pågående pandemin kommer antal ledamöter fullmäktige minskas till 16. Alla partier representerade i fullmäktige är överens om beslutet. Beslutet gäller fram till den 30 juni 2020. 

I enlighet med valresultatet 2018 och valteknisk samverkan fördelas mandaten enligt följande:
Partigrupp S, V, MP. (9 mandat)
Partigrupp M, L, C, KD. (6 mandat)
Partigrupp SD (1 mandat)

I överenskommelsen ingår även att:

  • Varje parti måste inför varje sammanträde med fullmäktige säkerställa att ersättare kan finnas tillgänglig med kort varsel om nödläge skulle uppstå.
  • Varje parti måste inför varje sammanträde med fullmäktige säkerställa att ersättare finns tillgänglig om tjänstgörande ledamot riskerar att vara jävig i något ärende. 
  • Om förtroendevald tillhör riskgrupp, enligt Folkhälsomyndigheten, uppmanas ersättare att tjänstgöra i dennes ställe.
  • Kommunfullmäktiges presidium, bedömer och avgör inför varje sammanträde vilka ärenden som är verksamhetskritiska och därför behöver handläggas av kommunfullmäktige.
  • Inga motioner besvaras i kommunfullmäktige under denna period, de hanteras av kommunfullmäktige efter att fullmäktige har återgått till normal hantering. 
  • Interpellationer och frågor hanteras av kommunfullmäktige under denna tid men ledamöterna uppmanas att överväga om det är nödvändigt att ställa dem under denna period.

Kontakt för sidan: Kommuncenter