Mikael Wallström lämnar sitt uppdrag som förvaltningschef

Idag den 27 januari har Mikael Wallström meddelat att han kliver av sitt uppdrag som förvaltningschef för utbildningsförvaltningen. Mikael kommer under uppsägningstiden finnas kvar i organisationen som sakkunnig inom utbildningsförvaltningen.

Christina Boman går in som tillförordnad verksamhetschef och har fått i uppdrag av kommunchef Johan Persson att fortsätta uppdraget att minska kostnader enligt förslaget till utbildningsnämnden. Christina får även uppdraget att ta fram en konsekvensbeskrivning för verksamheten utifrån en budget i balans enligt nämndens beslut i förra veckan.

Även utbildningsnämndens beslut att skyndsamt utreda hur skollokalerna kan renoveras och omorganiseras till en mer resurseffektiv organisation ligger fast. Christina nu får i uppdrag att genomföra utredningen.

- Det påbörjade arbetet med en förändring till en mer resurseffektiv skola ligger fast och vi är glada att Mikael stannar kvar som sakkunnig under uppsägningstiden. Arbete med att rekrytera en ny förvaltningschef till utbildningsförvaltningen kommer att påbörjas inom kort. Under tiden går Christina in som tillförordnad förvaltningschef för utbildningsförvaltningen. Christina kommer fullfölja de beslut som fattats i förvaltningsledningen och av utbildningsnämnden, säger Johan Persson, kommunchef.

- Det är synd att Mikael Wallström väljer att lämna sin tjänst. Vi står inför flera utmaningar, både ekonomisk och av verksamhetskaraktär. Jag är glad att Christina Boman tar uppdraget så att vi inte tappar fart inom nämnden och verksamheten säger, Britta Bergström (S) utbildningsnämndens ordförande.

Kontakt för sidan: Kommuncenter