Medborgarundersökning 2017

Har du fått medborgarundersökningen i brevlådan? De 800 personer mellan 18 och 84 år i Oxelösund som får den har valts ut slumpmässigt. Det är viktigt att alla svarar. Är du en av de utvalda kommer du få tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. Du kommer också få säga hur du upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.  

Resultaten av höstens undersökning kommer att presenteras på kommunens hemsida i början av nästa år.

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter