Målet - ny restauratör till sommaren

Oxelösunds kommun har tagit emot Micke Santos uppsägning av hyreskontraktet för restaurang Läget.  

- Vi beklagar att Micke Santo av personliga skäl har sagt upp kontraktet i förtid eftersom han på ett förtjänstfullt sätt visat hur verksamheten kring gästhamnen kan utvecklas till gagn för såväl oss som bor här, som besökare till Oxelösund, säger Johan Persson, kommunchef. 

Uppsägningen hanteras på sedvanligt sätt och arbetet med att hitta en ny restauratör kommer att påbörjas direkt utifrån de begränsningar som finns i nuvarande fastighet. Målsättningen är att hitta någon som kan driva restaurangen senast till sommaren.

Sedan tidigare finns även planer på att utveckla verksamheten i och runt gästhamnen. Det arbetet sker bland annat genom de workshoppar och fokusgrupper Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bjudit in företag och föreningar till i mitten av januari.

Frågan om restaurangverksamheten långsiktigt ska drivas i nuvarande fastighet eller om det behöver byggas nytt kommer att utredas meddelar Catharina Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande.

Kontakt för sidan: Kommuncenter