Lindesnäs bärgat på olja

Nu är vraket Lindesnäs öster om Oxelösund bärgat på olja och spökgarn. Arbetsfartyget lämnade vrakplatsen i tisdags eftermiddag efter 21 dagar på plats. Under pressdagen i måndags fanns representanter från länsstyrelse och kommun samt miljöminister Isabella Lövin på plats. De fick se när dykare gick ner i vattnet och när de pumpade upp olja. På bilden syns Kjell Andersson och Emilia Torstensson från Oxelösunds kommun bredvid Isabella Lövin, miljöminister.

Det finns cirka 17 000 fartygsvrak längs Sveriges kuster, 300 av dem har klassats som miljöfarliga av Sjöfartsverket i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen, Statens Maritima Museer och Chalmers Tekniska Högskola. Simuleringar visade att oljeutsläpp från vraket Lindesnäs skulle kunnat hamna på det marina naturreservatet Bråviken och Hävringe-Källskären.  

Tömningen av vraket Lindesnäs gjordes av Havs- och vattenmyndigheten.

Kontakt för sidan: Kommuncenter