Lekplatsen vid Inskogen färdigställd

Den nya lekplatsen i Inskogen är nu klar att tas i bruk.

Nu är lekplatsen besiktigad och klar att tas i bruk. Vädrets makter under vintern har skapat viss försening men under veckan har de sista åtgärderna kunnat göras inför besiktningen.

Lekplatsen vid Vivesta kan inte öppnas ännu då markskador uppstod i samband med veckans skyfall. Marken ska dräneras och torka upp innan en ny besiktning kan göras och lekplatsen kan öppnas.

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter