Långa köer vid lunchen på Peterslundsskolan

På Peterslundsskolan har det i höst varit långa köer vid lunchserveringen. Vi tar elevernas matsituation på största allvar och skolan tillsammans med kostenheten ser just nu över hur vi kan få ett bättre flöde i serveringen. Vi kommer att behöva ändra lunchtiderna för en del årskurser och vidare kommer det innebära att en del årskurser kommer att få ta sin rast före lunchen. Vi ser även över möjligheterna och kommer att testa att servera maten till eleverna i årskurs 1 från värmevagn vid deras matplatser. Rektor Marie Hansson har informerat om detta på elevrådet idag. 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter