Krisberedskapsveckan

För att öka människors beredskap inför svåra påfrestningar på samhället arrangerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kampanjen Krisberedskapsveckan, 28 maj - 3 juni. Under kampanjveckan skickar MSB också ut broschyren "Om krisen eller kriget kommer" till alla hushåll. Broschyren är samhällsinformation från MSB. Innehållet tar upp hur vi ska bli bättre förberedda på följderna av allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter. Det är händelser som kan påverka att samhällets service inte fungerar som vi är vana vid.

Vid exempelvis störningar i viktiga it-system kan:

- elförsörjningen påverkas 

- mat och andra varor ta slut i affärerna

- mobilnät och internet sluta fungera

Regeringen menar att även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det hot mot vår säkerhet och självständighet. Därför behöver alla få information om hur man kan förbereda sig för att klara en besvärlig situation. Är du välinformerad och förberedd kan du agera och hjälpa andra om något händer. På det sättet medverkar du till att hela landet bättre kommer att klara en svår påfrestning både i fred och vid krig.  

Fakta om förberedelser för kris och krig och svar på frågor hittar du på MSB:s webbplats för privatpersoner, dinsäkerhet.se.   

Karta över skyddsrum i Sverige.

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter