Kommunfullmäktige i april ställs in

På grund av rådande situation med coronavirusets spridning beslutar ordförande i fullmäktige, Linda Hägglund i samråd med fullmäktiges presidium att ställa in aprils kommunfullmäktige.

På grund av rådande situation med coronavirusets spridning beslutar ordförande i fullmäktige, Linda Hägglund i samråd med fullmäktiges presidium att ställa in aprils kommunfullmäktige.

Av samma anledning kommer utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen att fatta beslut om att tillsvidare hålla nämndmöten stängda för allmänheten.

En riskbedömning har genomförts enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg och utifrån resultatet av den föreslås att nämnder och styrelser tillsvidare håller samtliga sammanträden inom stängda dörrar.

Kontakt för sidan: Kommuncenter