Kommuner utökar sin samverkan med polisen

Lokalpolisområde Nyköping har undertecknat en ny överenskommelse om samverkan mellan polisen och kommunerna i lokalpolisområdet, Gnesta, Nyköping, Oxelösund och Trosa.

Samarbetet kommer enligt Johan Persson, kommunchef att möjliggöra en utökad samverkan med polisen och i förlängningen en större kunskap om alla kommuners utmaningar.

 - Det kommer att leda till ett mer fokuserat arbete runt de områden vi gemensamt med polisen prioriterar i det arbete som inleds nu, säger Johan Persson. 

Thomas Karlsson, tillförordnad lokalpolisområdeschef menar att de tillsammans med kommunerna kommer att kunna vässa sig ytterligare. Ett första steg blir att prioritera bland allt arbete som redan pågår så att insatserna samordnas bättre och några områden tas hela vägen för full effekt. 

- Det är inte våra tjänstemän som ska prioritera i sin redan hårt belastade vardag, utan det är en uppgift för oss beslutsfattare att stödja dem med, säger Thomas Karlsson. 

Narkotika bland ungdomar och trygghet i våra bostadsområden kommer att vara fortsatt prioriterade. Med långsiktiga mål om bostadsområden som präglas av trygghet och demokratiska värderingar, där människor vill bo och gå i skolan. Kanske vi kan våga oss på en nollvision om brott tillsammans med våra kommuner, fortsätter Thomas Karlsson.

Nästa steg i samverkansprocessen är nu grundliga förberedelser för samtliga parter i överenskommelsen och efter det prioritera fram några områden att fördjupa sig i med orsaksanalyser och val av åtgärder.

Kontakt för sidan: Kommuncenter