Kommunens personalstrategier

Tillgång till kompetenta medarbetare är A och O om kommunen ska klara sina uppgifter. Bristyrken inom den kommunala sfären är många och konkurrensen om duktiga medarbetare är stor.

Hur arbetar kommunen för att vara en attraktiv arbetsgivare i hård konkurrens? 

Revisorerna har bett EY granska om kommunen har ändamålsenliga strategier för att trygga tillgången på kompetenta medarbetare.

Läs mer här

Kontakt för sidan: Kommuncenter