Kom och lyssna på kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder 2019-04-03 kl 18.00 i Eventsalen, Koordinaten

Bland annat kommer följande ärenden behandlas

  • Årsredovisning 2018
  • Svar på interpellation - Tar Oxelösund emot samtliga giltiga betalningsmedel
  • Val av styrelse och lekmannarevisorer till Kustbostäder AB och Oxelö Energi AB

Du kan ställa frågor till dina politiker. Frågan ska lämnas in i förväg. Kontakta kommunstyrelsens kansli, telefon 380 00.

Handlingar till kommunfullmäktige kan du läsa här

Följ sammanträdet och debatten via webbsändning här

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter