Kom och lyssna på kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder 2018-09-19 kl 18.00 i Eventsalen, Koordinaten

Bland annat kommer följande ärenden behandlas

  • Svar på motion om ändrad detaljplan för Ramdalshöjden
  • Avsiktsförklaring medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera
  • Revidering av riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Du kan ställa frågor till dina politiker. Frågan ska lämnas in i förväg. Kontakta kommunstyrelsens kansli, telefon 380 00.

Handlingar till kommunfullmäktige kan du läsa här

Följ sammanträde och debatten via webbsändning här

Kontakt för sidan: Kommuncenter