Invigning av ny väg till Truckstop

Torsdag 1 november 13.30 invigs den nya anslutningen mellan Verkstadsgatan och Aspaleden

Nu avlastas Grenvägen, Sundsörsvägen och Verkstadsgatan från tung trafik samtidigt som transporterna mellan SSAB och SSABs truckstop underlättas genom kortare resväg och restid. Torsdag 1 november invigs den nya anslutningen mellan Verkstadsgatan och Aspaleden. Arbetet med att anlägga den nya anslutningen har utförts av NCC och startade våren 2018.  Vägen är dimensionerad och utformad för tung trafik. När byggnationen planerades togs beslut att använda sig av återvunnet material istället för traditionellt krossat berg. Valet blev Hasopor, en skumglasprodukt, som framställs av återvunnet insamlat förpackningsglas från de svenska hushållen. Hasopor är väl beprövat och testat av bland annat Trafikverket för olika typer av anläggningsprojekt. Materialet är lättare än bergkross, bär tung last och är i och med återvinning och hållbarhet ett bra alternativ ur miljösynpunkt.

I samband med att den nya anslutningen öppnas kommer nya vägskyltar att sättas upp.  Arbete har gjorts för att få god sikt och högsta tillåtna hastighet kommer att vara 60 km/h ett hundratal meter vidare österut längs Aspaleden jämfört med idag.

Kommunalråd, kommunchef, gatuchef och platschef på NCC kommer att vara på plats när det första fordonet trafikerar den nya anslutningen torsdag 1 november 13.30.

Kontakt för sidan: Kommuncenter