Internutredning för att utreda eventuellt jäv

En av kommunens chefer har uppdrag som styrelsesuppleant i sin partners företag, ett företag som kommunen sedan många år köpt psykologtjänster av. I samband med att den aktuella chefen skulle påbörja sin anställning i kommunen i januari 2018 värderades frågan om risken för jäv. Bisysslan anmäldes redan innan anställningen muntligt, och godkändes av dåvarande förvaltningschef.

För att undvika jävsituationer upprättades en rutin där den berörda chefen varken skulle attestera företagets fakturor eller vara delaktig i beslut som gällde beställning av tjänster från företaget. Vid två tillfällen under våren har chefen av misstag attesterat två fakturor från företaget. Med anledning av detta har kommunchefen beslutat att tillsätta en internutredning för att utreda eventuellt jäv samt vilka åtgärder som behöver vidtas för att detta inte upprepas.

Lagreglerna om jäv för anställda inom offentlig sektor finns bland annat i 11 § förvaltningslagen och i 6 kap. 24-27 §§ kommunallagen och finns förtydligade i Oxelösunds kommuns riktlinjer om muta, korruption och jäv för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern.

Frågor i samband med detta besvaras av kommunchef Johan Persson.

Kontakt för sidan: Kommuncenter