Insatser mot sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron har sedan länge varit hög och ökande hos kommunens anställda. 

Fullmäktige har satsat extra pengar för att få bukt med den. Hittills syns inga effekter i form av minskade sjuktal. Revisorerna har därför bett EY att göra en förstudie för att få kunskapsunderlag till framtida insatser. Vill du veta mer, läs här.

Kontakt för sidan: Kommuncenter