Information till företag i livsmedelsbranschen

Den rådande coronapandemin påverkar alla delar av samhället.

Här är några punkter som är bra att känna till för dig som har ett företag i livsmedelsbranschen och därför får någon form av kontroll.

• De inspektörer som genomför kontroll hos dig har förståelse för att situationen just nu kan vara    mycket ansträngd för er. Prata med din inspektör om hur ni bäst löser kontrollen för just ditt företag.

• Om du på grund av rådande läge har svårt att betala din kontrollavgift, hör av dig till din kontrollmyndighet för att skjuta upp betalningen.

• Verksamheter där personer ur riskgrupper vistas, till exempel äldreboenden, kommer inte att kontrolleras i dagsläget.

• Folkhälsomyndighetens har tagit fram en ny föreskrift som ska förhindra trängsel mellan människor och smittspridning av covid-19. Föreskriften innebär inte förbud mot bufféserveringar. För att hålla en bufféservering öppen måste företagaren uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift "Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m." samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner. Av Folkhälsomyndighetens föreskrift framgår att:

- verksamheten i sin egenkontroll ska ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning  av covid-19 bland besökare. Verksamheten ska även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

- verksamheten ska regelbundet utföra riskbedömningar utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare.

- varje verksamhet ska säkerställa att det inte förekommer trängsel eller långa köer i  verksamhetens lokaler eller i anslutning till dessa lokaler. Besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

- besökaren får endast äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning.

- stående servering vid barer inte är tillåtet.


Kunskapsläget för coronaviruset förbättras hela tiden. För uppdaterade råd, kan företag alltid besöka
Livsmedelsverkets fråga-svar om corona för företag

Kontakt för sidan: Kommuncenter