Hur ska kommunen möta demografins krav i framtiden?

Kommunfullmäktiges sammanträde onsdag 15 maj hade temat ”Greppet om framtiden”. Andra ärenden som behandlades var bland annat årsredovisning 2012 och ansvarsfrihet för kommunens verksamheter för samma år samt reviderade felparkeringsavgifter. Läs hela referatet här

Kontakt för sidan: Kommuncenter