Hur hanterar Kustbostäder fördelning av bostäder när kötiderna är långa?

Kommunrevisionen har bett EY utreda hur Kustbostäder fördelar och prioriterar mellan olika grupper av bostadssökande. Frågan har aktualiserats eftersom kötiderna numera är långa upp till 2-3 år.

Kustbostäder har att följa ägardirektiv från kommunfullmäktige om att tillgodose olika nämnders behov av bostäder, sitt eget beslut att gynna kommunens behov av arbetskraft, pressen från nyanländas bostadsbehov samt den vanliga bostadskön.

Läs mera här

Kontakt för sidan: Kommuncenter