Höjd avgift inom förskola och fritidshem

Från och med 1 januari 2020 höjer Skolverket och Oxelösunds kommun inkomsttaket för maxtaxan för förskola och fritidshem till 49 280 kronor.

Maxbeloppet för barn i förskolan blir 1 478 kronor och barn på fritidshem blir 986 kronor per månad. Vid delad faktura, betalar man aldrig mer än maxbeloppet för barnet tillsammans. Avgiften baseras på hur många barn man har i förskola och på fritidshem samt vilken bruttoinkomst per månad som är registrerad i hushållet.

Stämmer din inkomstuppgift? Logga gärna in i e-tjänsten och kontrollera att vi har aktuell inkomstuppgift för dig.

Mer information och debiteringstabell hittar du under Avgifter och regler samt på Skolverkets hemsida www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-maxtaxa-2020

Kontakt för sidan: Kommuncenter