Hemtjänstens effektivitet och kvalitet

Kommunrevisorerna har låtit PwC granska hemtjänsten. Granskningen visar att det sedan en tid pågår ett stort utvecklingsarbete för att höja kvalitet och effektivitet inom hemvården. Det har redan gett en positiv utveckling men det återstår ett uthålligt arbete innan målen är uppnådda. Nyfiken? Läs mera här

Kontakt för sidan: Kommuncenter