Granskning: Detaljplan för Oxelö 8:39 och 8:20

Mellan den 3 februari 2015 - 24 februari 2015 pågår granskning av detaljplanen för Oxelö 8:39 och 8:20.

Alla kan lämna synpunkter på förslaget fram tills den 24 februari. Läs mer om hur du kan framföra dina synpunkter, se detaljplanen och ladda ner bilagorna via denna länk.

Kontakt för sidan: Kommuncenter