Vårens sista nyhetsbrev

I senaste nyhetsbrevet till företagare kan du läsa om företagsklimatet och beslut om äldreboendeplatser, multisportplan och vänortsmötet bland annat. Glad sommar!

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter