Gatuavstängning

Under perioden 30 augusti till 22 november kommer delar av Båggatan och Folkegatan att vara avstängd för motorfordon.

 

Anledningen till avstängningen är att vattenledningar ska renoveras och anslutas till den nya Oxelöskolan som ska byggas på Frösängsgärde. Trafiken leds om via Fredsgatan. 

Kontakt för sidan: Kommuncenter