Fuktskadan på Ramdalsskolan - luftprover normala

Nu har svaret på de nya luftmätningarna som gjorts kommit. Provsvaren visar att luften innehåller normala mängder mögelsporer och bakterier i samtliga byggnader. Luftproverna är tagna av Skadeteknik och analyserade av Pegasus lab. 

Bedömningen är som tidigare att verksamhet kan fortsätta att bedrivas i lokalerna. När vi har mer information att ge publicerar vi det här på vår hemsida. (Uppdaterat 20170828)

 

2017-08-10:

Fuktskada upptäckt på Ramdalsskolan
Under sommaren har det skett fastighetsarbeten vid Ramdalsskolan där två salar gjorts iordning för annan användning. Då upptäcktes fuktskada och mikrobiell påväxt i en innervägg. 

Efter det gjordes kontroller av flera innerväggar. Av totalt 59 prover påvisades fuktskada- och/eller mikrobiell påverkan i knappt hälften av provtagningsområdena. Ytterligare provtagningar har skett på inner- och ytterväggar och dessa visar ingen fukt eller påväxt. 

De områden som är skadade har numera torrt material som inte luktar och det har varit dolt inne i väggen. Prover har skickats till laboratorium för analys och vi väntar på provsvar. 

Skadade ytor kommer att saneras, det vill säga avlägsnas och ersättas. Vi kommer att åtgärda skadade områden successivt och arbetet är redan påbörjat. 

På grund av en tidigare fuktskada gjordes luftmätningar i slutet av 2016 och de gav då inte utslag av mikrobiell påväxt på mätinstrumenten. Nya luftmätningar kommer nu att göras i alla byggnader.

Efter kontroll med expertis på området är den samlade bedömningen att verksamhet kan fortsätta bedrivas i lokalerna fram till dess att sanering påbörjas. När sanering sker ska inte verksamhet finnas i omedelbar anslutning till det område som saneras.

Idag torsdag har personal informerats och ett informationsbrev skickats till alla vårdnadshavare till elever vid Ramdalens förskola och skola. 

När vi har mer information att ge publicerar vi det på vår hemsida oxelosund.se.

Här hittar du svar på några vanliga frågor 

Här kan du läsa brevet till vårdnadshavare

 

Har du fler frågor? 

Har du fastighetsrelaterade frågor kan du kontakta ekonomichef/fastighetschef Magnus Petersson, magnus.petersson@remove-this.oxelosund.remove-this.se, 0155-382 24 eller kommunchef Johan Persson, johan.persson@remove-this.oxelosund.remove-this.se, 0155-381 01. 

Har du frågor om hur det påverkar verksamheten, kontakta rektor Jan Thorell, jan.thorell.1@remove-this.oxelosund.remove-this.se, 0155-386 10.

Kontakt för sidan: Kommuncenter