Från och med 1 juni 2020 blir Koordinaten kontantfri

Möjligheten att betala med kontanter tas bort för att öka tryggheten både för personal och besökare. Från och med 1 juni 2020 är det endast möjligt att betala med kort och Swish på Koordinaten.

Från och med 1 juni 2020 är det endast möjligt att betala med kort och Swish på Koordinaten. Möjligheten att betala med kontanter tas bort för att öka tryggheten både för personal och besökare.

   "Vi är medvetna om att besökare kommer att reagera på beslutet och vi respekterar de olika behoven för att kunna betala, säger Anders Magnusson, chef för Kultur- och fritidsförvaltningen. "Vi väljer att införa ett kontantfritt system på Koordinaten nu. I samband med coronapandemin har vi utökat rengöringen av de allmänna ytor i biblioteket samtidigt som vi är noggrannare med handhygien när vi arbetar. Att inte hantera mynt och sedlar blir ett led i hygienförbättringen för både besökare och medarbetare avseende smittspridning av coronaviruset. Kontanthantering är resurskrävande och på det här sättet förbättrar vi också tryggheten för medarbetarna som inte behöver hantera och transportera kontanterna." 

På Koordinaten kan besökare handla i caféet, betala evenemangsbiljetter, kopior, köpa böcker eller betala förseningsavgifter. I och med införandet av ett kontantfritt Koordinaten kommer det att finnas fler kortterminaler i lokalen vilket underlättar för både besökare och medarbetare.

Kontakt för sidan: Kommuncenter