Fortsatt information om sanering av Ramdalens förskola och Ramdalsskolan

Vid ombyggnation i en lokal på Ramdalsskolan upptäcktes som vi tidigare berättat mikrobiell påväxt i innerväggar. Efter det gjordes flera prover på innerväggar och luftmätningar. 

Provsvaren på luftmätningarna visar att luften innehåller normala mängder mögelsporer och bakterier i samtliga byggnader. Luftproverna är tagna av Skadeteknik och analyserade av Pegasus lab. Bedömningen är som tidigare att verksamhet kan fortsätta att bedrivas i lokalerna. 

Där vi funnit mikrobiell påväxt på byggmaterialet visar provsvar på något förhöjda värden av Chaetomium som ingår i samlingsbegreppet svartmögel. De områden som är skadade har torrt material som inte luktar och det har varit dolt inne i väggen. Skadade ytor kommer att saneras, det vill säga avlägsnas och ersättas, så snart som möjligt. Vi jobbar nu vidare med planering av saneringen och att hitta ersättningslokaler som barn och elever kan få undervisning i medan deras ordinarie lokaler saneras. 

Saneringen sker etappvis och de delar av byggnaden som berörs kommer att stängas och ersättas med tillfälliga lokal under tiden. De tillfälliga lokalerna kommer att finnas i anslutning till nuvarande lokaler. 

Samtidigt som sanering görs passar man också på att göra förbättringsåtgärder som belysning, målning och mattbyten där det behövs.

Förskolechef och rektor kommer att få information om kommande åtgärder fortlöpande så att de kan förmedla denna till personal, barn och dig som vårdnadshavare. 

Här hittar du svar på några vanliga frågor 

Här kan du läsa brevet till vårdnadshavare

 

Har du fler frågor? 

Har du fastighetsrelaterade frågor kan du kontakta ekonomichef/fastighetschef Magnus Petersson, magnus.petersson@remove-this.oxelosund.remove-this.se, 0155-382 24 eller kommunchef Johan Persson, johan.persson@remove-this.oxelosund.remove-this.se, 0155-381 01. 

Har du frågor om hur det påverkar verksamheten, kontakta rektor Jan Thorell, jan.thorell.1@remove-this.oxelosund.remove-this.se, 0155-386 10.

Här har vi tidigare skrivit om fuktskadan

Kontakt för sidan: Kommuncenter