Förtidsröstning för omval i Falun

Du som har rösträtt i omvalet till kommunfullmäktige i Falu kommun kan välja att förtidsrösta i kommunhuset i Oxelösund.

Förtidsröstningens öppettider:

Måndag 1 april 15.00 - 17.00

Onsdag 3 april 17.00 - 19.00

 

Bakgrund till omvalet

I Falu kommun kom 126 förtidsröster i valet till kommunfullmäktige inte till valnämnden i tid och räknades därför inte. Valprövningsnämnden bedömer att de oräknade rösterna sannolikt har påverkat valutgången och har därför beslutat att omval ska ske i val till kommunfullmäktige.

Detta medför att alla kommuner i landet måste ordna med förtidsröstning eftersom det numer är obligatoriskt vid omval, något som framgår av 4 kap 23 § i vallagen.

Omvalet hålls den 7 april.

Kontakt för sidan: Kommuncenter