Förslag till ny förskola och skola i innerstaden

För ett år sedan fattade kommunstyrelsen beslut om att tillsätta en projektgrupp med uppgift att utreda innerstadens förskolor och skola.

Två huvudalternativ har utretts

1.      Kostnad för underhåll och upprustning av befintliga byggnader (D-skolan, Blåklockans förskola, Oxelö förskola, Frösängs förskola) för att täcka framtida behov.

2.       Kostnad för nybyggnation av förskola och skola för att täcka framtida behov. Utreda kostnader och konsekvenser om man bygger i flera etapper eller allt på en gång.

Projektet har kommit fram till att det ur ett pedagogiskt- och samhällsperspektiv är bäst att bygga en ny gemensam förskola och skola. Enheten ska vara till sin utformning så flexibel att den klarar snabba förändringar av demografin i framtiden. Grundskolan beräknas vara i behov av cirka 70 nya platser. Bedömningen är att kommunens förskolor har en tillräcklig kapacitet för att klara framtida behov.

Den föreslagna enheten kommer att ersätta Oxelö förskola, Frösängs förskola och D-skolan. Beräknad kostnad är cirka 100 Mkr för den nya enheten. Enheten kommer att vara dimensionerad för förskola med 108 platser, skola F-5 med 200 platser samt verksamhet för särskola och autism åk 1-5. Föreslagen placering för den nya enheten är där tidigare Häggenskolan låg (Folkegatan/Båggatan). Förslag till alternativ verksamhet i D-skolan är att Campus Oxelösund flyttar in.

För att öka attraktionskraften föreslår projektet även att man bygger en Multiplan i anslutning till den nya enheten för att skapa förutsättning för spontanidrott i de centrala delarna av Oxelösund. Multiplan är en plan med sarg för basket, fotboll, skridskor med mera. Kostnad för att anlägga en Multiplan är mellan cirka 1,5-2 Mkr (Kostnaden ingår inte i de 100 Mkr för nybyggnation av ny enhet).

Projektet föreslår att Blåklockans förskola kommer att finnas kvar i nuvarande omfattning för att avvakta befolkningsutvecklingen samt eventuella privata nyetableringar.

Ännu är inget beslut taget. Beslut fattas i Kommunstyrelsen den 12 mars 2014.

För mer information kontakta Christer Åhlfeldt, administrativ chef på Utbildningsförvaltningen, som varit projektledare för studien.

Här kan du läsa om förslaget till ny förskola och skola i innerstaden.

Kontakt för sidan: Kommuncenter