Förskolemoduler och multisportplan vid Peterslundsskolan

Just nu pågår markförberedande arbeten vid Peterslundsskolan. Tillfälliga förskolemoduler kommer att uppföras på grusplanen intill Peterslundsskolan under november.

För att klara det ökade behovet av förskoleplatser har Utbildningsförvaltningen beslutat att hyra två förskoleavdelningar under en period. Modulerna med tillhörande pedagogisk utemiljö kommer att placeras på delar av den befintliga grusplanen.

Avdelningarna Sparven och Trasten beräknas vara inflyttningsklara runt årsskiftet. 

Fler spännande och pedagogiska lekytor är under uppförande. Inne på Peterslundsskolans gård pågår byggnationen av den nya multisportplanen som planeras vara klar i slutet av november.

Under etableringstiden kommer byggstaket begränsa byggområdena. Tillfälliga avspärrningar utanför byggområdena kan förekomma under vissa dagar, som en extra säkerhetsåtgärd när byggtrafik behöver ta sig till och från byggarbetsplatsen. 

Kontakt för sidan: Kommuncenter