Företagarna ger kommunens service godkänt

De företagare som hade myndighetsärenden i Oxelösunds kommun under 2019 ger kommunen godkänt för den service de fått.

Det är sjunde gången SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, gör en så kallad öppen jämförelse av hur nöjda företagare är med kommunernas service och hur effektiv myndighetsutövningen är. Resultatet av undersökningen utmynnar i ett NKI-värde, (NKI: nöjd kund-index). Oxelösund hamnar för 2019 på NKI 69, vilket är ett godkänt resultat men i rankingen hamnar vi lägre, på plats 145 då många kommuner har förbättrat sitt resultat.

– Oxelösunds kommun hamnar på samma resultat som för 2017 men lägre än för 2018. Livsmedel och miljö får högt betyg och det visar att de satsningar vi gjorde under förra året har gett resultat. Vi har bland annat satsat på besök i verksamheterna och istället för att komma med pekpinnar har vi hjälpt företagarna att göra rätt, säger Camilla Norrgård Sundberg, förvaltningschef på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

– Slutligen vill jag gratulera Trosa kommun som i år hamnar på första plats i rankingen, avslutar Camilla Norrgård Sundberg.

De som svarar på enkäten är företagare som har använt sig av den kommunala servicen, totalt har 53 svarat vilket ger en svarsfrekvens på 54 procent.

Kontakt för sidan: Kommuncenter