Förberedelser inför bygget av bostäder på Stenvikshöjden

I morgon, onsdag 1 april påbörjas det förberedande arbete inför bostadsbygget på Ramdalshamnens parkering. Det första steget är att ta bort asfalten som finns där idag.

Enligt detaljplanen har kommunen i uppgift att innan bygglov kan ges, sanera området från de föroreningar som finns i marken. En kompletterande undersökning har gjorts på asfalten som inte visade  på några ytterligare ämnen att hantera.

Den första delen i arbetet är att stängsla in den del av parkeringen som ska bli bostäder. Därefter påbörjas arbetet med att ta bort asfalten. Det är viktigt att respektera avspärrningarna. Parkering för kortare tider finns runt vändplanen. För längre tids parkering finns det iordningställda platser vid området som används för båtuppläggning.

I projektet Stenvikshöjden vann HSB markanvisningen för delområdet Ramdalshamnens parkering. På området ska ett 40-tal lägenheter med båtplatsmöjligheter precis framför husen byggas.

Kontakt för sidan: Kommuncenter