Flexibla lärmiljöer i Oxelösunds nya skola

Nu har arbetet påbörjats med att planera hur Oxelösunds nya skola Oxelöskolan ska inredas.

Inredningen ska stimulera till studier, skapa trygghet och gemenskap men även ge möjlighet till lugn och ro. Möbleringen ska vara flexibel över tid så att den klarar snabba förändringar av barn- och elevkullar. Den ska ge valmöjlighet så att varje barn kan tillgodogöra sig kunskap och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Bland annat ska borden vara höj- och sänkbara och det ska finnas stolar som kan rulla, snurra och vicka. Många elever behöver röra på sig ofta för att kunna fokusera och ta till sig nya kunskaper.

Materialvalet ska vara långsiktigt hållbart och miljön”kemikaliesmart” för att uppnå en giftfri omgivning.

Arbetet inför upphandlingen av skolans möbler kräver en noggrann research för att möta framtidens lärmiljöer. Ta del av forskning och trendrapporter samt kontakta andra kommuner och skolor som uppnått önskvärda resultat är en viktig del av arbetet.

-    Vi har kontaktat Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) för att lyssna till deras tankar om hur miljön bör anpassas för barn med särskilda behov, berättar projektledare Kristin Källströmer.

Skolan beräknas vara klar till årsskiftet 2020/2021.

Kontakt för sidan: Kommuncenter