Farthinder byggs om

På tretton strategiska platser i Oxelösund har det under året byggts farthinder för att sänka farten och öka tryggheten. Efter utvärdering har man nu bestämt att bygga om farthindren för att tillgodose både trygghet och tillgänglighet. Farthindren får längre ramper och längre platå. De ställer fortfarande krav på hastighetssänkning, men kommer att upplevas mjukare av trafikanterna. Inom två veckor ska farthindren vara på plats.

Kontakt för sidan: Kommuncenter