Får och kor på Femöre

Varje år har Oxelösunds kommun får och kor som betar i hagarna på Femöre. Det är inte bara ett trevligt inslag för besökare på Femöre, utan har även en syfte.

Vi samarbetar med en lantbrukare utanför Nyköping som låter oss ha sina djur i hagarna, för att vi på ett naturligt sätt ska kunna behålla det fina öppna landskapet i naturreservatet. 

Idag kom fåren från Ösvreta Gård till hagen på södra Femöre, sju tackor och tre små lamm. Snart flyttar även kor från Ösvreta Gård in i hagen på västra Femöre. Vi har en fåraherde vars uppdrag är att se till att djuren har det bra och har mat och vatten. 

Är du lugn och försiktig kan du gå in till djuren om du har vägarna förbi. Det är viktigt att behandla dem med respekt. Rör dig lugnt runt djuren och mata dem inte. De kommer fram till dig om de själva vill.

Kontakt för sidan: Kommuncenter