Får jag bygga

Boverket har tagit fram en enkel och informativ film för dig som ska söka bygglov

Kontakt för sidan: Kommuncenter